Άδειες

Η ΑΦΟΙ ΤΟΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. μέσω των μελών της έχει στην κατοχή της, τις άδειες των παρακάτω δραστηριοτήτων:

  1.  ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1ης ,2ης & 3ης Ειδικότητας όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α’.
  2.  ΕΡΓΟΔΗΓΟΥ ΨΥΚΤΙΚΟΥ όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 1/2013, ΦΕΚ 3 Α’.
  3.  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 4ης Ειδικότητας όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α’.
  4.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΥΣΗΣ όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 114/2012, ΦΕΚ 199 Α.
  5.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Α’ Ειδικότητας 3ης ομάδας όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 108/2012, ΦΕΚ 141 Α’.
  6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Γ’ Ειδικότητας όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 108/2012, ΦΕΚ 141 Α’.
  7.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ’ Ειδικότητας 1ης & 2ης ομάδας όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 108/2012, ΦΕΚ 141 Α’.
  8.  ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Δ’ Ειδικότητας όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 108/2012, ΦΕΚ 141 Α’.
  9.  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΗ Β’ ΤΑΞΗΣ όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α’.
  10.  ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗ Β’ ΤΑΞΗΣ όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 115/2012, ΦΕΚ 200 Α’.