Εταιρεία

Η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΑ ιδρύθηκε το 1984 από τον Απόστολο Τότη με σκοπό την δραστηριοποίηση στην επαγγελματική και βιομηχανική ψύξη και κλιματισμό.
Η εταιρεία παρείχε υπηρεσίες σε πλήθος πελατών με σημαντικότερο πελάτη την Μαρινόπουλος Α.Ε. και εν συνεχεία την Carrefour-Μαρινόπουλος Α.Ε. όπου παρείχε άμεση εξυπηρέτηση στον τομέα της ψύξης σε 23 καταστήματα και στον τομέα του κλιματισμού σε 43 καταστήματα τις εκάστοτε εταιρείας.
Το 2008 η εταιρεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΤΗΣ ΨΥΚΤΙΚΑ εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο κτήριο στο 5ο χλμ Τρικάλων-Ιωαννίνων.
Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΟΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. ιδρύεται το 2017 από τον Ιωάννη και Ευθύμιο Τότη και την συμμετοχή του Απόστολου Τότη.
Η ΑΦΟΙ ΤΟΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. παρέχει τις εξής υπηρεσίες.