Υπηρεσίες

Η ΑΦΟΙ ΤΟΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ δραστηριοποιείται στον εμπορικό και κατασκευαστικό τομέα της ψύξης.

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις γύρω από το κομμάτι των ψυκτικών συστημάτων:

  • Μελέτη
  • Εγκατάσταση
  • Συντήρηση (service)

Κύριος σκοπός είναι η μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και η αξιοπιστία των ψυκτικών συστημάτων με όφελος για τον πελάτη και το περιβάλλον.

Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριοποίησης είναι:

  • Προμήθεια και τοποθέτηση MULTI για ψυκτικές εγκαταστάσεις.
  • Κατασκευή ψυκτικών θαλάμων συντήρησης-κατάψυξης.
  • Ανακαινίσεις καταστημάτων.
  • Επαγγελματικός και βιομηχανικός κλιματισμός. (Εγκατάσταση και επισκευή)
  • Επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων (εγκατάσταση και επισκευή)

Η άμεση υποστήριξη των ψυκτικών συστημάτων αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ορθή λειτουργία μιας εγκατάστασης.
Η εταιρεία μας έχει δώσει μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη των ψυκτικών συστημάτων:

  • Δυνατότητα άμεσης εξυπηρέτησης των ψυκτικών εγκαταστάσεων σε 24ωρη βάση.
  • Προμήθεια και τοποθέτηση κεντρικών συστημάτων ελέγχου-καταγραφής των ψυκτικών εγκαταστάσεων με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης.
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και υποστήριξης μέσω υπολογιστή από την εταιρεία μας, στις ψυκτικές εγκαταστάσεις που διαθέτουν την ανάλογη υποδομή.

Επίσης η εταιρεία μας διατηρεί πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών εξασφαλίζοντας στους πελάτες προϊόντα στον τομέα της επαγγελματικής και βιομηχανικής ψύξης. Επίσης έχουμε την δυνατότητα να εκδίδουμε πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης εργασιών στις ψυκτικές εγκαταστάσεις.