Ψυκτικά Μηχανήματα

Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να παρέχει στους πελάτες της έτοιμα ψυκτικά μηχανήματα όπου μπορούν να καλύψουν ακόμη και ειδικές εφαρμογές μίας επαγγελματικής εγκατάστασης ή βιομηχανίας.

Τα συστήματα μας παρέχουν τεχνολογίες που έχουν αποκλειστικό σκοπό την :

Υψηλή απόδοση και βέλτιστη εξοικονόμηση ενέργειας:

  • Χρήση τεχνολογίας inventer σε συνδυασμό με εμβολοφόρους συμπιεστές Bock
  • Συμπιεστές Bock σειρά HA αερόψυκτου τύπου με υψηλότερο βαθμό απόδοσης COP σε σχέση με τους συμβατικούς συμπιεστές για εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών
  • Συμπιεστές Copeland Scroll Digital με δυνατότητα για Capacity από 10-100%
  • Συμπιεστές Copeland Scroll EVI με Economizer το οποίο αυξάνει σημαντικά τον βαθμό απόδοσης σε εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών

Ηλεκτρονικοί ελεγκτές επώνυμων εταιριών (Dixell, Danfoss, Carel, Eliwell κλπ.) οι οποίοι ενσωματώνουν αλγόριθμους εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. μεταβλητή συμπύκνωση, κλπ.)

Αξιοπιστία:

  • Συμπιεστές Bock Γερμανικής τεχνολογίας ή εναλλακτικά Copeland Scroll, επώνυμων κατασκευαστών υψηλής ποιότητας και αποδεδειγμένης αξιοπιστίας
  • Ενεργό σύστημα διαχείρισης λαδιών με υψηλής απόδοσης ελικοειδής λυόμενους ελαιοδιαχωριστές σε συνδυασμό με ηλεκτρονικούς πλωτήρες λαδιού
  • Χειροκίνητη λειτουργία η οποία ενεργοποιείται με απλό γύρισμα διακοπτών στην πόρτα του πίνακα, σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα στον ηλεκτρονικό ελεγκτή του μηχανήματος
  • Όλα τα χρησιμοποιούμενα εξαρτήματα είναι επώνυμων κατασκευαστών, υψηλής ποιότητας, αποδεδειγμένης αξιοπιστίας και διαθέτουν σήμανση CE

Προσαρμογή στις ανάγκες της εφαρμογής:

  • Συνδυασμός 2 κυκλωμάτων – μεσαίων και χαμηλών θερμοκρασιών με κοινή κατάθλιψη και χωριστές αναρροφήσεις σε ενιαία μεταλλική βάση
  • Τυποποιημένες ή εναλλακτικά ειδικές διαστάσεις μηχανημάτων σε περιπτώσεις περιορισμένου χώρου
  • Μηχανήματα κατάλληλα για εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο με δυνατότητα πλήρους ηχομόνωσης